THƯ MỜI

VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra và có ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trong đời sống kinh tế-xã hội của các quốc gia trên thế giới. Việc xây dựng kịp thời chính sách pháp luật cho sự phát triển của những sản phẩm của công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (TTNT), sẽ đóng vai trò quan trọng tạo bước phát triển nền kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh đó, Bộ Tư pháp và Trường Đại học Luật TP. HCM phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về trách nhiệm pháp lý đối với trí tuệ nhân tạo” dự kiến vào ngày 05 tháng 11 năm 2022 theo phương thức tọa đàm trực tiếp tại trường Đại học Luật TP. HCM và trực tuyến (qua nền tảng Zoom).

Hội thảo hướng đến nhiều đối tượng khác nhau gồm các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia pháp lý, các nhà nghiên cứu và các đại diện cộng đồng doanh nghiệp để chia sẻ và trao đổi những ý tưởng, cách tiếp cận, học thuyết và thực tiễn mới nhằm giải quyết các vấn đề thách thức liên quan đến các quy định về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến TTNT. 

A/ MỤC TIÊU CỦA HỘI THẢO

- Thảo luận địa vị pháp lý của các máy móc, thiết bị vận hành trên nền tảng TTNT; từ đó làm rõ những rủi ro mà TTNT sẽ có thể tạo ra trong các quan hệ xã hội. 

- Rà soát, làm rõ những vướng mắc, bất cập của khung pháp luật hiện hành của Việt Nam trong việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với TTNT. 

- Xác định các quy tắc, yêu cầu trong việc xác định trách nhiệm pháp lý dân sự liên quan đến TTNT; xác định phạm vi và yêu cầu đối với trách nhiệm pháp lý liên quan tới các nền tảng TTNT trong một số lĩnh vực cụ thể.

- Học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng và thực thi quy định, nguyên tắc về trách nhiệm pháp lý đối với TTNT; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan tới TTNT tại Việt Nam.

- Hội thảo cần có sự tham gia trao đổi, đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các học giả, nhà nghiên cứu, và các doanh nghiệp đang ứng dụng, triển khai công nghệ TTNT.

B/ CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

Kính mời các tác giả quan tâm gửi bài tham luận có tính mới, chưa được xuất bản trước đây và trình bày tại hội thảo về các chủ đề bao gồm, nhưng không giới hạn các chủ đề sau đây:

Chủ đề 1: Địa vị pháp lý của TTNT

 1. Xác định địa vị pháp lý của trí tuệ nhân tạo (Tư cách pháp lý của robot có trí tuệ nhân tạo).
 2. Chính sách của nhà nước đối với việc phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
 3. Học thuyết về các xung đột đạo đức đối với các sản phẩm công nghệ có TTNT và cách tiếp cận pháp lý đối với vấn đề liên quan (VD: học thuyết hộp đen (black-box theory).
 4. Phân tích, đánh giá về các quy phạm pháp luật hiện hành có phù hợp để điều chỉnh vấn đề trách nhiệm pháp lý đối với các trường hợp liên quan tới TTNT. 
 5. Phân tích những vấn đề pháp lý phát sinh từ những lỗ hổng pháp lý của hệ thống pháp luật hiện hành. 

Chủ đề 2: Trách nhiệm pháp lý dân sự liên quan đến TTNT

 1. Đánh giá các học thuyết pháp lý hiện hành về trách nhiệm pháp lý cá nhân trong bối cảnh giải quyết các vụ việc có sự tham gia của TTNT.
 2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan đến TTNT (trách nhiệm do lỗi cẩu thả, trách nhiệm sản phẩm ...).
 3. Trách nhiệm pháp lý của người điều hành (operator) TTNT gây thiệt hại.
 4. Cơ chế khắc phục đối với thiệt hại từ các sản phẩm của TTNT.

Chủ đề 3: Trách nhiệm pháp lý liên quan đến TTNT trong một số lĩnh vực kinh doanh

 1. Phương tiện tự lái (Xe tự lái – Máy bay tự lái…).
 2. TTNT trong lĩnh vực Y tế, bảo hiểm xã hội (và các mục đích công cộng khác).
 3. Tự động hóa - tự động ra quyết định.
 4. TNTT trong hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước – hoạt động tư pháp.
 5. TTNT trong lĩnh vực tài chính – tín dụng.

Chủ đề 4: Trách nhiệm pháp lý liên quan đến TTNT về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

 1. Thu thập và xử lý dữ liệu của Dữ liệu lớn (Big Data).
 2. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sử dụng TTNT đối với nguyên tắc đảm bảo mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu. 
 3. Trách nhiệm liên quan đến đảm bảo sử dụng tối thiểu dữ liệu cá nhân và tối thiểu thời gian lưu trữ dữ liệu đó của TTNT.
 4. Nguyên tắc công bằng trong thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của TTNT. 

Chủ đề 5: TTNT và quyền sở hữu trí tuệ

 1. Trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ TTNT và công nghệ liên quan đến TTNT (thông qua bằng sáng chế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh ...).
 2. Trách nhiệm bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả đối với tài sản trí tuệ có hỗ trợ của TTNT tạo ra.
 3. Trách nhiệm pháp lý đối bảo mật mã nguồn, toàn vẹn mã nguồn trong thiết kế, vận hành, ứng dụng TTNT.

C/ MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

 • Các tác giả cần phân tích vấn đề và kinh nghiệm của một số nước tiên tiến trong việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với người sản xuất, kinh doanh và sử dụng các sản phẩm có sử dụng TTNT.
 • Các bài tham luận xuất sắc sẽ được chọn lọc, biên tập và in trên Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam và/hoặc in thành sách xuất bản có chỉ số ISSN.  Tác giả phải đảm bảo tuân thủ các quy tắc về bản quyền và chống đạo văn.
 • Hình thức của bài tham luận

Cỡ chữ: 13; font chữ: Times New Roman.

Chú thích cuối trang và tài liệu tham khảo phải tuân thủ quy tắc trích dẫn của OSCOLA.

Tác giả ghi rõ họ tên, học hàm/học vị, nơi công tác.

Toàn văn tham luận không được ít hơn 8 trang (bao gồm cả chú thích).

D/ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

 • Gửi tóm tắt tham luận: trước ngày 08/8/2022. 
 • Xác nhận chấp nhận bài tham luận: 15/8/2022.
 • Gửi bài tham luận: trước ngày 12/10/2022.

Các trao đổi thông tin về hội thảo xin liên hệ với Ths. Nguyễn Phượng An (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Ban tổ chức sẽ chọn bài tham luận chất lượng để trình bày tại hội thảo. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO