THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI TẠI VIỆT NAM: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Hội thảo tổ chức dự kiến tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 05/11/2021 bằng hình thức kết hợp trực tiếp và online

Hội thảo do quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung tài trợ và được tổ chức tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các quốc gia ASEAN.

Thời gian qua Nhà nước đã và đang tích cực đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, và coi đó là nền tảng cho chiến lược phát triển quan trọng trong giai đoạn tới để biến Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất, thương mại quốc tế và một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đã ký 16 hiệp định tự do thương mại (FTA), trong đó có những đối tác quan trọng như Anh, Canada, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, LB Nga, Trung Quốc, và Úc; đang tiếp tục đàm phán 2 FTA với Israel và khối EFTA.

Đặc biệt Việt Nam đã hoàn tất một số hiệp định thế hệ mới mang tính chiến lược như EVFTA, CTTPP, EAEU-VN FTA. Các FTA sẽ đem lại nhiều cơ hội phát triển thị trường cho Việt Nam, giúp định hướng hoạt động thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác. Nhưng ở một khía cạnh khác, FTA thế hệ mới cũng đặt ra những quy định và tiêu chuẩn gắt gao đối các bên tham gia nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cũng như các giá trị cốt lõi của sự phát triển bền vững. Thực thi đầy đủ các quy định này sẽ giúp nền kinh tế của Việt Nam vận hành hiệu quả và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, các quy định của FTAs cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức mới cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt như lao động, bảo vệ môi trường và sở hữu trí tuệ. Việc nắm bắt và hiểu rõ các nguyên tắc và quy phạm luật của các FTAs thế hệ mới đối với các lĩnh vực liên quan không chỉ quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách mà còn ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam (cũng như các cố vấn pháp lý của họ) khi họ tham gia sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu.

Hội thảo “Thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tại Việt Nam: Những thách thức trong lĩnh vực lao động, môi trường và sở hữu trí tuệ” sẽ tạo một diễn đàn khoa học cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn cho các nhà làm luật, cơ quan quản lý nhà nước, các giảng viên, sinh viên, cộng đồng các doanh nghiệp, chuyên gia pháp lý cũng như các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam về vấn đề liên quan; đồng thời đóng góp những giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật và chiến lược phát triển hiệu quả cho Việt Nam.

Đăng ký tham dự hội thảo tại: https://conference.ilaw.edu.vn/register 

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg là trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.