HỘI THẢO QUỐC TẾ

“TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: THỰC TIỄN QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM”

Địa điểm: Phòng họp A905, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:00 12/11/2022 

Stt

Thời gian

Hoạt động

 

8:00-8:10

Tiếp đón đại biểu

 

8:10-8:15

Phát biểu khai mạc

PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật TP. HCM

Bà Lê Thị Hoàng Thanh

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

 

 

Chủ đề 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chủ tọa:

PGS. TS. Bùi Xuân Hải

Bà Lê Thị Hoàng Thanh

PGS. TS. Trần Việt Dũng

1

8:15-8:30

 

Diễn giải về các mô hình trí tuệ nhân tạo: Cơ sở kỹ thuật và thách thức pháp lý

Ông Jake van der Laan

CIO, Ủy ban dịch vụ tài chính và tiêu dùng (FCNB), Canada

2

8:30-8:45

Các nguyên tắc cho khung pháp lý điều chỉnh trí tuệ nhân tạo

LS. Derek Ho

Cố vấn pháp lý về Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân, Mastercard khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi

3

8:45-9:00

Xác định địa vị pháp lý của trí tuệ nhân tạo

ThS. Nguyễn Tấn Hoàng Hải

Giảng viên, Khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM

4

9:00-9:15

Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do trí tuệ nhân tạo gây ra – pháp luật Liên minh Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

5

9:15-9:30

Quyền sở hữu trí tuệ đối sáng chế liên quan đến AI và trách nhiệm sản phẩm từ kinh nghiệm pháp luật của Hoa Kỳ

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Luật TP. HCM

NCS. Hồ Thuý Ngọc

Nghiên cứu sinh, Đại học Luật TP. HCM

 

9:30-10:15

Thảo luận

 

10:15-10:30

Nghỉ giải lao - Chụp ảnh lưu niệm

 

 

Chủ đề 2: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC KINH DOANH

Chủ tọa:

Bà Lưu Hương Ly

PGS. TS. Trần Thăng Long

TS. Lê Thị Ngọc Hà

6

10:30-10:45

Áp dụng “lẽ công bằng” nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên bị thiệt hại do lỗi sai lệch dữ liệu của sàn giao dịch tài sản mã hóa– kinh nghiệm từ tranh chấp Quoine Pte v B2C2 Ltd.

ThS. Nguyễn Hoàng Thái Hy

Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

NCS. ThS. Lê Tấn Phát,

Nghiên cứu sinh, Khoa Luật, Đại học Montréal

7

10:45-11:00

Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế và trách nhiệm bồi thường do cẩu thả tại Singapore

GS. Gary K Y Chan

Phó Hiệu Trưởng, Đại học Quản trị Singapore (SMU)

8

11:00-11:15

Trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm dân sự: Trường hợp của phần mềm hỗ trợ quyết định và chẩn đoán y tế - Kinh nghiệm từ pháp luật Cộng hòa Pháp

ThS. Nguyễn Phượng An

Giảng viên, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

9

11:15-11:30

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do phương tiện tự lái gây ra-Nhìn từ thực tiễn pháp luật Đức và Hoa Kỳ-Một số kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hiền

Giảng viên, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM

 

11:30-12:15

Thảo luận

 

12:15-13:30

Nghỉ trưa

 

 

Chủ đề 3: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

Chủ tọa:

PGS. TS. Trần Việt Dũng

Bà Lê Thị Hoàng Thanh

TS. Lê Thị Ngọc Hà

10

13:30-13:45

Trí tuệ nhân tạo và GDPR: làm sao để hài hòa cả hai từ góc nhìn của pháp luật châu Âu

TS. Matthias Artzt

Cố vấn pháp lý cao cấp, Deutsche Bank

11

 

 

13:45-14:00

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý dữ liệu cá nhân - pháp luật Liên minh châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

TS. Trần Kiên

Giám đốc Trung tâm pháp luật so sánh, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)

NCS. ThS. Hồ Minh Thành

Giảng viên, Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Nghiên cứu sinh, VNU

12

14:00-14:15

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến Trí tuệ nhân tạo đối với bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân: góc nhìn từ pháp luật Nhật Bản

LS. Murata Tomonobu

Nishimura Asahi

13

14:15-14:30

Những bước đệm cơ bản để cải thiện khung pháp lý của Việt Nam về Bảo vệ Dữ liệu: So sánh với Dự luật C-27 của Canada về Đạo luật Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo và Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Châu Âu về trí tuệ nhân tạo

Ông Sebastien Lafrance

Công tố viên Liên bang của Canada; GS thỉnh giảng của Universitas Airlangga và Trường Đại học Luật TP. HCM

 

14:30-15:15

Thảo luận

 

15:15-15:30

Tổng kết và Bế mạc Hội thảo

PGS. TS. Trần Việt Dũng

Trưởng khoa, Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM