HỘI THẢO QUỐC TẾ

“THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI TẠI VIỆT NAM: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, MÔI TRƯỜNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

Địa điểm: Hội trường Lầu 10, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:00 5/11/2021

 

Thời gian

Nội dung

 
 

7:30 – 8:00

Đăng ký đại biểu

Ban tổ chức hội thảo

 

8:00 – 8:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và mục đích của hội thảo

- MC giới thiệu hội thảo.

 

8:05 – 8:45

Phát biểu khai mạc

- Đại diện Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh- PGS. TS Trần Hoàng Hải

- Đại diện Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung

 

8:50 – 9:00

“Vấn đề thực thi cam kết vê môi trường và lao động từ các Hiệp định thương mại chiến lược của Việt Nam thời kỳ hậu gia nhập WTO”

PGS. TS Trần Việt Dũng

(Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

Phiên 1: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG  

 

9:00 – 9:10

Challenge concerning new generation FTAs’ Labour provisions: Perspective from Thailand”

(“Thách thức về FTA thế hệ mới trong lĩnh vực lao động: Góc nhìn của Thái Lan”)

PGS.TS Usanee Aimsiranun

(Khoa Luật Đại học Chiang Mai)

 

9:10 – 9:20

“FTA của Việt Nam và vấn đề lao động: Nhìn nhận từ góc độ chính sách hội nhập”

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

(Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

9:20 – 9:30

“Xu thế lồng ghép cam kết lao động vào các hiệp định thương mại: Góc nhìn từ Hoa Kỳ”

ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền

(Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

9:30 – 10:00

Giải lao- Chụp hình lưu niệm

 

10:00 – 10:10

“So sánh các quy định về xóa bỏ lao động trẻ em của ILO, EVFTA, CPTPP và pháp luật Việt Nam”

ThS. Lường Minh Sơn và

(Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM)

Lê Thanh Bình

(Học viện cán bộ TP. HCM)

 

10:10 – 10:20

“Tiêu chuẩn lao động quốc tế về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

NCS.ThS. Trần Thị Kiều Trang

(Bộ môn Luật Lao động, Trường Đại học Luật Hà Nội)

 

10:20 – 10:30

“Những vấn đề pháp lý và thách thức trong việc thực thi tiêu chuẩn lao động xóa bỏ phân biệt đối xử việc làm và nghề nghiệp theo một số hiệp định tự do thế hệ mới tại Việt Nam”

TS. Nguyễn Thị Bích

(Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM)

 

10:30 – 10:40

“Yêu cầu về xóa bỏ lao động cưỡng bức trong các hiệp định tự do thế hệ mới: Cơ chế thực thi và giải pháp cho Việt Nam”

ThS Đinh Thị Chiến và

(Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM)

ThS. Nguyễn Khánh Phương

(Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

 

10:40 – 11:20

Thảo luận

 

 

Nghỉ trưa

 

Phiên 2: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG  

 

13:30 – 13:40

“Quy định về phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học trong CPTPP và EVFTA - Một số thách thức trong đảm bảo thực thi tại Việt Nam”

PGS. TS Trần Thăng Long

(Khoa Ngoại ngữ Pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

ThS. Nguyễn Phượng An

(Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

13:40 – 13:50

“Thực thi cam kết bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”

TS. Phạm Hồng Hạnh, ThS. Hà Thanh Hòa và TS. Trần Thúy Hằng

(Khoa Pháp luật Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội)

 

13:50 – 14:00

“Thực thi các quy định của EVFTA, CPTPP về đa dạng sinh học trong pháp luật môi trường Việt Nam”

TS. Võ Trung Tín và Ths. Trần Linh Huân

(Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Lâm Vĩ Khang

(Công ty Luật Sư Riêng)

 

14:00 – 14:10

“Thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam”

TS. Võ Trung Tín

(Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

NCS. Nguyễn Lâm Trâm Anh

(Khoa Luật, Đại học Sài Gòn)

 

14:10 – 14:20

Quy định của EVFTA, CPTPP về mua bán quyền phát thải khí nhà kính và thách thức của Việt Nam

TS. Phan Hoài Nam, ThS. Lê Minh Nhựt và

(Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

ThS. Trần Hoàng Tú Linh

(Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

14:20 – 14:50

Thảo luận

 

14:50 – 15:00

Giải lao

 

Phiên 3: HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚINHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

15:00 – 15:10

“Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm quyền con người: Vài khuynh hướng nổi bật trong các hiệp định thương mại thế hệ mới”

PGS.TS Trần Thị Thùy Dương

(Phòng Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

15:10 – 15:20

“Các thách thức về phát triển bền vững đặt ra cho Việt Nam trong quá trình thực hiện quy định trong hiệp định thương mại thế hệ mới về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng

(Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. HCM)

 

15:20 – 15:30

“Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong các hiệp định thương mại thế hệ mới- Cơ hội và Thách thức cho Việt Nam”

PGS. TS Lê Thị Nam Giang

(Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

15:30 – 15:40

“Cam kết về quyền tác giả theo Hiệp định tự do thương mại Việt Nam- Liên minh Châu Âu (EVFTA) và pháp luật Việt Nam”

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

(Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

Ths. Ngô Kim Hoàng Nguyên

(Trung tâm Thư viện, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

ThS. Lê Minh Nhựt

(Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

15:40 – 15:50

Vai trò của thanh tra đối với trách nhiệm giải trình của Việt Nam về thực thi các cam kết sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

ThS. Nguyễn Văn Trí

(Khoa Luật Hành Chính, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

ThS. Nguyễn Tú Anh

(Phòng Thanh tra, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

 

15:50 – 16:20

Thảo luận

 

16:20 – 16:30

Kết luận và bế mạc hội thảo-

PGS.TS. Trần Thị Thùy Dương

 

 

 

 

 

 Quỹ Rosa Luxemburg là trung tâm đối thoại quốc tế, trao đổi và giáo dục về chính trị. Quỹ là một trong 6 quỹ chính trị của Đức.

Quỹ liên kết với Die Linke - đảng Cánh Tả, đảng kế thừa truyền thống của đảng Xã hội, đảng Cộng sản của Đức.